Binnenlandse Zaken

Democratie Er komt eerherstel voor Femke Halsema, de politieke vervolging door Lijst tegen MTFD en de Socialistische Partij wordt bestreden en haar positie hersteld. De huidige provincies worden geherevalueerd en, zo nodig, aangepast. Er komt een bindend referendum. Er zullen stappen worden ondernomen om de monarchie uit te faseren en Nederland om te vormen tot […]

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking Nederland moet 100% achter OekraĆÆne staan in de illegale oorlog die Rusland is begonnen. Door middel van verdedigingswapens, humanitaire hulp en opvang van vluchtelingen zullen wij proberen hen te steunen. Nederland moet geheel onafhankelijk worden van Rusland, China en de Verenigde Staten. De prioriteit ligt in de huidige situatie bij Rusland, […]

Sociaal & Economie

Economie Er zal een vermogensaanwasdeling ingevoerd worden, waarbij winsten van bedrijven deels worden uitgekeerd aan werknemers in de vorm van collectief beheerde aandelen. Dit zorgt voor betere verdeling van welvaart, meer inspraak voor werknemers en een verhoogde binding met Nederlandse industrie en dienstverlening. De standaard werkweek wordt teruggebracht naar 32 uur per week, met loonbehoud. […]

Cultuur en Sport

Cultuur Toegang tot Rijksmusea wordt gratis voor iedereen tot en met 23 jaar oud en voor alle studenten ongeacht hun leeftijd. De publieke omroepen worden verzocht weer meer te focussen op entertainment en cultuur, om goede programma’s als Lingo met Lucille Werner, Ranking the Stars en Ter land, ter zee en in de lucht weer […]

Infra, Wonen en Groen

Wonen Er komt een landelijke opkoopbescherming voor woningen om woningen weer in handen van bewoners te kijken, in plaats van beleggers. Op de particuliere huurmarkt zal een puntensysteem worden ingevoerd, vergelijkbaar met het systeem in de sociale huurmarkt. Gigantische investeringen in sociale huur worden gedaan. Hiermee wordt snel het aantal sociale huurwoningen verhoogd. Kraken wordt […]

Zorg

Zorg ME/CVS wordt erkend als ziekte. De initiatieven “Groen Ziekenhuis” en “Groene IC” worden omarmd. Het eigen risico wordt inkomensafhankelijk. Er komt een publiek geregelde zorgverzekering voor jongeren/studenten en mensen met een laag inkomen waarbij geen eigen risico geldt, en meer zorgvormen zoals tandheelkunde, geestelijke gezondheidszorg en fysiotherapie volledig worden vergoed. Er komt fors meer […]

Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid Alle drugs worden gelegaliseerd en de productie hiervan wordt onder licentie mogelijk gemaakt, deze producenten moeten de nieuwe arbeiderscoƶperatie bedrijfsvorm aannemen, en verplicht een deel van de winst inzetten voor verslavingspreventie, dit gaat ook gelden voor tabak en alcoholproducenten. De wapenwet wordt versoepeld, voor kwetsbare groepen (bijv. LHBTI’ers) die veel last hebben […]